Kaaskirja koostamine & nõustamine

Mõned meist on numbriinimesed, mõned armastavad tööd tekstiga. Tihti tundub kaaskiri (motivatsioonikiri) just kõige väljakutsuvam ülesanne – kuidas koostada kõnetav kiri, mis kutsub tööandjat Sinuga ühendust võtma?

Esmalt räägime Sulle koostamispõhimõtetest: millest lähtuda kui kaaskirja kirjutamisel? Seejärel analüüsime Sinu esmast kirja ja soovitame vajadusel muudatusettepanekuid.

Tagasiside saad nii suuliselt kui kirjalikult. Lõpliku motivatsioonikirja loeme üle, viimistleme ja aitame kaasa nii Sinu sõnastusele kui kirjalikule eneseväljendusele.